Objectius

Objectius

Dels nostres objectius destaquem:

 • Suport a la persona que presenta un problema de ludopatia i al seu entorn:
 • Assessorament, tractament i seguiment personal dels afectats i dels familiars.
 • Organització d’activitats culturals i lúdiques per a jugadors, exjugadors, i familiars.


 • Divulgació:
 •  Espais als mitjans de comunicació (audiovisuals i escrits).
 •  Xerrades informatives per a ajuntaments, consells comarcals, centres culturals, associacions de pares, escoles, centres d'asistencia primaria... etc.
 •  Edició i difusió de tríptics informatius.
 •  Sessions de cine fòrum sobre ludopatia.


 • Col·laboracions:
 •  Departament de Salut. Coordinació i complementació de serveis a través dels Serveis Territorials i especialment amb la Unitat de Ludopatia.
 •  Departament de Psicologia de la Universitat de Girona. Estudis sobre característiques de personalitat en el jugador patològic.
 •  Generalitat de Catalunya. Vetllar pel compliment de la normativa del joc. Així com la revisió de l’ordenament jurídic vigent per que fa a la instal·lació de màquines de joc i a la obertura de nous locals.